Statybų valdymas

Statybų valdymas – statybos organizavimo būdas, kai statinio statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas, pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu. Statinio statybos valdytojas – įmonė, veikianti kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdyti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Linkodas teikiamos statybų valdymo paslaugos

 • Užsakovo interesų atstovavimas santykiuose su Rangovais
 • Pasitarimų organizavimas ir protokolavimas
 • Projektavimo darbų koordinavimas
 • Periodinių projekto vykdymo ataskaitų rengimas
 • Rangos konkursų organizavimas, analizavimas, įvertinimas
 • Bendras statybos darbų koordinavimas
 • Statybos trukmės, apimties, kaštų, kokybės valdymas
 • Statybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos koordinavimas
 • Pastato perdavimas Užsakovui
 • Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbo organizavimas ir dalyvavimas komisijos darbe
 • Garantinio laikotarpio garantijų valdymas